1 kg đá thạch anh vụn các màu

170.000

SKU: THVP22138 Categories: ,