Bát Tụ Bảo đá mã não thô nguyên khối – Nặng 1,95 kg

2.000.000

Chất liệu: Đá mã não
Khối lượng: Nặng 1,95 kg

Đá Phong Thủy TH