Bát Tụ Tài – Bát Tụ Bảo – Hút Tài – Hút Lộc đá ngọc hoàng long – Đường kính 10 cm

390.000

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Bao gồm 1 bát và 10 thỏi vàng
Kích thước: Đường kính bát là 10 cm
Khối lượng: 940 g