Bi đèn xoay phong thủy đá canxit vân mây

8.700.000

Kích thước: Quả cầu có đường kính 27cm; Chân đế đèn cao 75 cm
Khối lương: Quả cầu nặng 22,8 kg

Đá Phong Thủy TH