Bi đèn xoay phong thủy đá núi lửa Obsidian đỏ

6.000.000

Kích thước: Quả cầu có đường kính 22,5 cm, Chân đế đèn cao 32 cm
Khối lương: Quả cầu nặng 13 kg, Chân đế nặng 18 kg
Chất liệu: Đế đèn là đá trắng và quả cầu là đá núi lửa Obsidian đỏ
Bộ sản phẩm bao gồm: 1 chân đế đèn quay và 1 quả cầu

Đá Phong Thủy TH