Bi đèn xoay phong thủy đá núi lửa Obsidian đỏ

4.350.0004.500.000

Chất liệu: Đá núi lửa Obsidian đỏ

Đá Phong Thủy TH