Bộ 3 Tượng Tam Thế Phật, Tây Phương Tam Thánh đứng đá cẩm thạch trắng xanh – Cao 25 cm

2.500.000

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng xanh
Kích thước: Cao 25 cm

Đá Phong Thủy TH