Bộ 3 Tượng Tam Thế Phật Tây Phương Tam Thánh đứng đá lưu ly – Cao 17 cm

2.800.000

Chất liệu: Đá lưu ly
Kích thước: Cao 17 cm
Khối lượng: 1,35 kg

Đá Phong Thủy TH