Bộ ấm trà đá mã não đỏ tự nhiên

4.800.000

Chất liệu: Đá mã não đỏ
Bao gồm: 01 ấm; 06 chén

SKU: THVP22178 Category:
Đá Phong Thủy TH