Bộ Tượng Tam Thế Phật Tây Phương Tam Thánh đứng đá lưu ly – Cao 12 cm

1.600.000

Chất liệu: Đá lưu ly
Kích thước: Cao 12 cm
Khối lượng: 1,1 kg
Đá Phong Thủy TH