Bức tranh chạm khắc đại dương đá ngọc serpentine trang trí phòng khách

23.000.000

Chất liệu: Đá ngọc serpentine