Cặp bình, hủ đưng trà đá ngọc onyx – Cao 15cm

2.200.000

Đá Phong Thủy TH