Cặp hũ đựng muối, gạo thờ cúng đặt bàn thờ đá cẩm thạch vân đen

250.000

Kích thước: Cao 11cm; Đường kính 7cm
Khối lượng: 1,35 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch vân đen