Cặp hũ đựng muối, gạo thờ cúng đặt bàn thờ đá ngọc hoàng long

900.000

Kích thước: Cao 11cm; Đường kính 7cm
Khối lượng: 1,38 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long