Cặp hũ đựng muối, gạo thờ cúng đặt bàn thờ ông thần tài thổ địa đá cẩm thạch trắng

400.000

Kích thước: Cao 13cm; Đường kính 6cm
Khối lượng: 1,1 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

Đá Phong Thủy TH