Đá thạch anh ưu linh trổ hoa ưu đàm phong thủy dạng sỏi

450.000

Chất liệu: Đá thạch anh ưu linh trổ hoa ưu đàm
Giá: 450.000 đ/ kg

SKU: THVP22372 Categories: ,