Dây treo xe ô tô, xe hơi hoàng thần tài gỗ trầm hương tự nhiên

800.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương sánh chìm
Dùng treo xe ô tô, bàn thờ thần tài, bàn làm việc…

SKU: THTH11103 Categories: , ,
Đá Phong Thủy TH