Ống đựng nhang, hương thờ cúng trang trí bàn thờ đá cẩm thạch trắng

500.000900.000

Kích thước: Ống hương không nắp ( Cao 25cm; Đường kính 11cm )

Ống hương có nắp ( Cao 46 cm; Đường kính 11 cm

Khối lượng: 4 kg và 6 kg

Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

Đá Phong Thủy TH