Hương, Nhang thắp thờ cúng trầm hương tự nhiên

250.000

Kích thước: Hương cao 30 cm
Khối lượng: 200g
Chất liệu: trầm hương
1 hộp có 10 cây hương
Mỗi cây thắp được 3 giờ

Đá Phong Thủy TH