Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng thờ cúng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch vân đen – Cao 30cm

990.000