Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch trắng – Cao 50cm

3.500.000

Kích thước: Cao 50cm; Đường kính 30cm
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng