Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng trang trí bàn thờ, mộ đá cẩm thạch vân đen – Cao 20 cm

580.000

Kích thước: Cao 20cm; Đường kính miệng 13cm; Ngang 20cm
Khối lượng: 6 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch vân đen