Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đặt bàn thờ, mộ đá ngọc Ấn Độ

1.500.0002.500.000

Kích thước: Cao 40 cm
Chất liệu: Đá cẩm thạch đen

 

Đá Phong Thủy TH