Lư hương, bát hương, bát nhang chạm rồng phượng đặt bàn thờ đá ngọc hoàng long – Cao 15 cm và 18 cm

2.000.0003.000.000

Kích thước: Cao 15 cm, đường kính 15 cm và Cao 18 cm, đường kính 18 cm
Khối lượng: 4,8 kg và 6,2 kg
Chất liệu: Đá ngọc hoàng long

Đá Phong Thủy TH