Lư xông trầm hương, hủ đỉnh đốt nhang, trầm hương đá bạch ngọc – Cao 12 cm

630.000