Quả thơm lá vàng phong thủy chiêu tài lộc

350.000

Chất liệu: Thủy tinh, lá mạ vàng
Kích thước: Cao 12,5 cm
Khối lượng: 350g

SKU: THVP22014 Category:
Đá Phong Thủy TH