Thố đựng trà, hương, trầm đá ngọc hoàng long – Cao 20 cm

1.600.000