Trầm hương cảnh mini từ gỗ trầm hương tốc tự nhiên trang trí bàn làm việc

1.150.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc

SKU: THTH11101 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH