Tranh chạm khắc phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát bằng gỗ trầm hương

1.350.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Bộ sản phẩm gồm: tranh và đế gỗ

SKU: THTH11126 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH