Trụ đá phong thủy trấn thạch đá thạch anh xanh

510.0001.180.000

Hợp mệnh Hỏa và Mộc
Chất liệu: Đá thạch anh xanh
Khối lượng: 460g, 500g, 580g, 760g, 860g, 960g và 1,07kg
Kích thước: Cao 19cm; 17cm; 19cm; 19.5cm; 21.5cm; 24.5cm và 24cm

Đá Phong Thủy TH