Trụ đá phong thủy trấn thạch đá thạch anh xanh

520.0001.050.000

Hợp mệnh Hỏa và Mộc
Chất liệu: Đá thạch anh xanh
Khối lượng: 470g, 510g, 520g, 530g, 540g, 590g, 610g, 670g, 700g, 720g, 780g và 950g
Kích thước: Cao 14,5cm; 17cm; 17cm; 17,5cm; 16cm; 18,5cm; 16cm; 16,5cm; 18cm; 16,5cm; 20cm và 21cm