Trụ đá phong thủy trấn thạch đá thạch anh canxit trắng

775.0001.035.000

Chất liệu: Đá thạch anh canxit trắng
Khối lượng:  1,72 kg; 1,85 kg và 2,3 kg
Kích thước: Cao 30 cm; 32 cm và 32 cm
Tặng kèm đế gỗ