Tượng Cóc Ba Chân, Cóc Ngậm Tiền, Thiềm Thừ phong thủy gỗ trầm hương

1.400.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Kích thước: Cao 15 cm
SKU: THTH11112 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH