Tượng con trâu giáp đứng trên tiền vàng phong thủy đá ngọc Ấn Độ trang trí, đặt bàn làm việc – Dài 20 cm

1.216.000

 

 

SKU: THDV12143 Categories: ,