Tượng Công Giáo, Đức Mẹ Đồng Trinh bế chúa đá cẩm thạch trắng – Cao 1,5 m

28.000.000

Kích thước: Cao 1,5 m
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THTC10016 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH