Tượng Công Giáo Đức Mẹ Maria chấp tay đá cẩm thạch trắng – Cao 25 cm

600.000

 

 

SKU: THTC10003 Categories: ,