Tượng Công Giáo – Tượng Đức Mẹ Maria đá cẩm thạch trắng – Cao 1,2 m

22.000.000

Kích thước: Cao 1,2 m
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

SKU: THTC10013 Categories: ,