Tượng công giáo, Tượng thánh tâm chúa Giêsu, chúa Jesus gỗ trầm hương tự nhiên đặt taplo xe ô tô, xe hơi, bàn làm việc

700.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Dùng treo xe ô tô, bàn thờ thần tài, bàn làm việc…

SKU: THTH11116 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH