Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi đài sen đá ngọc hoàng long – Cao 30cm

5.000.000

SKU: THTP18130 Categories: ,