Tượng ông Thần Tài kim tiền, thần phát, thần tiền phong thủy gỗ trầm hương tự nhiên

650.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Kích thước: Cao 15 cm
SKU: THTH11099 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH