Tượng Phật Bà Quan Âm ngồi đài sen đá ngọc Onyx – Cao 20cm

1.300.000