Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát có hào quang đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 2,2m

36.000.000

Đá Phong Thủy TH