Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen cầu bình an đá cẩm thạch trắng xanh – Cao 25 cm

800.000

Đá Phong Thủy TH