Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen cầu bình an đá cẩm thạch trắng xanh – Cao 30 cm

990.000

Đá Phong Thủy TH