Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen cầu bình an đá ngọc hoàng long – Cao 30cm

3.200.000

Đá Phong Thủy TH