Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 1,04 m

12.000.000

Đá Phong Thủy TH