Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen đá trắng xám – Cao 1,22 m

14.000.000

Đá Phong Thủy TH