Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi đài sen cầu bình an đá lưu ly đặt bàn làm việc, xe ôtô – Cao 16 cm

820.000

Đá Phong Thủy TH