Tượng phật Di Lặc kéo bao tiền phong thủy gỗ trầm hương sánh chìm tự nhiên

3.500.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương sánh chìm

SKU: THTH11060 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH