Tượng phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cho tuổi tý gỗ trầm hương tự nhiên cầu bình an, may mắn đặt bàn làm việc

590.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc tự nhiên
Kích thước: Cao 14 cm

SKU: THTH11068 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH