Tượng phật Di Lặc ngồi gỗ trầm hương cầu may mắn và tài lộc đặt bàn làm việc, taplo xe ô tô, xe hơi

4.000.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương sánh chìm
SKU: THTH11118 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH